Consultanta Energetica

13Pentru consumatorii de energie electrica oferim consultanta tehnica de specialitate pentru toate categoriile de instalatii electrice precum si consultanta tehnica de specialitate privind reducerea costurilor cu consumul de energie electrica

Pentru producatorii de energie electrica din surse regenerabile oferim urmatoarele:

 • consultanta tehnica de specialitate la punerea in functiune a centralelor electrice fotovoltaice, a centralelor electrice eoliene, a centralelor electrice de producere energie electrica din biogaz si a microhidrocentralelor;
 • consultanta specifica producatorilor de energie din surse regenerabile:
 • intocmirea documentatiei in vederea obtinerii Licentei de producere si a acreditarii, pentru centralele electrice noi;
 • analiza zilnica a curbelor orare de productie energie electrica realizata in ziua anterioara;
 • intocmirea zilnica a prognozelor orare de producere energie electrica pentru ziua urmatoare. Prognozele vor fi cat mai aproape de realitate astfel incat pretul energiei electrice vandute la nivel lunar sa fie cel mai bun pret pentru energia electrica produsa;
 • transmiterea prognozelor zilnice catre parteneri, conform reglementarilor in vigoare;
 • intocmirea instructiunilor tehnice de exploatare, prin care se vor stabili responsabilitatile personalului de exploatare astfel incat sa fie respectate prevederile reglementarilor in vigoare si obligatiile din licenta de producere energie electrica;
 • analiza periodica a datelor tehnice privind parametrii de functionare a tuturor echipamentelor aflate in functiune si depistarea eventualelor limitari in ce priveste energia electrica produsa;
 • identificarea elementelor dintr-un parc fotovoltaic, care nu produc energie electrica la puterea nominala proiectata
 • efectuarea masuratorilor profilactice necesare analizei in timp a capacitatii de productie a panourilor fotovoltaice, conform contractului si a garantiei avute din partea furnizorului;
 • receptionarea lucrarilor de mentenanta ale centralelor de producer energie electrica efectuate de terti si verificarea buletinelor de masuratori emise de acestia, a proceselor verbale de revizie si recomandarea catre beneficiar a masurilor tehnice care se impun a fi luate;
 • efectuarea periodica a masuratorilor tehnice (PRAM) necesare verificarii parametrilor de calitate a energiei electrice produse;
 • efectuarea periodica a masuratorilor tehnice necesare verificarii factorului de putere in relatia cu SEN, in special pe timp de noapte cand puterea activa produsa este zero;
 • intocmirea si transmiterea rapoartelor tehnice periodice, asa cum prevad obigatiile din licenta, catre toti partenerii din piata, operatorul de retea, treapta de dispecer care are comanda operativa a centralei, OPCOM, ANRE;
 • intocmirea unor rapoarte periodice catre partenerii producatori de energie electrica, privind starea tehnica a centralei, punctele slabe identificate si nominalizarea masurilor ce trebuie luate pentru mentinerea centralei in parametrii proiectati;
 • intocmirea raspunsurilor la solicitarile oficiale primite din piata de energie electrica, privind functionarea centralelor de energie electrica din surse regenerabile;
 • identificarea masurilor tehnice posibile pentru reducerea costurilor cu consumul de energie electrica;

Realizam probe si verificari complexe in vederea punerii in functiune a instalatiilor electrice precum si analiza incidentelor si avarilor din instalatiile consumatorilor.
Realizam masuratori prize de pamant si masuratori profilactice in instalatiile electrice de joasa si medie tensiune.
Asiguram dirigentie de santier pentru lucrarile aflate in executie prin personal tehnic de specialitate atestat si intocmim documentatie tehnica conform legislatiei privind cartea constructiei.