Proiectare Instalatii Electrice

QMB! Proiecte de calitate realizate de profesionisti.

12Proiectam instalatii electrice de joasa , medie si inalta tensiune:

 • retele electrice
 • posturi de transformare
 • statii electrice de transformare;
 • centrale electrice fotovoltaice;
 • centrale electrice eoliene;
 • microhidrocentrale;
 • centrale electrice pe baza de biomasa, biogas;
 • centrale electrice care recupereaza energia acumulata in gropile de gunoi;
 • proiectam instalatii electrice de racordare ale centralelor electrice de producere energie electrica, la instalatiile electrice ale operatorilor de retea;
 • proiectam instalatii de producere energie electrica, cu panouri fotovoltaice  montate pe acoperisurile caselor;
 • proiectam instalatii de producere energie electrica, cu panouri fotovoltaice sau covor fotovoltaic montate pe acoperisurile haleleor industriale;
 • proiectam instalatii de paratrasnet si instalatii de legare la pamant;

Efectuam calcule de regimuri si circulatii de putere pentru Sistemul Energetic National , necesare in proiectele de racordare instalatii electrice noi la reteaua de medie si inalta tensiune;

Realizarea de proiecte - toate fazele de proiectare, SF, SS, PT, CS, DDE - pentru instalatii electrice la toate nivelele   de tensiune  - joasa , medie si inalta tensiune;

Intocmirea documentatiilor tehnice necesare adaptarii la normativele romanesti a proiectelor excutate in afara
    Romaniei;

Intocmirea documentatiilor tehnice necesare obtinerii autorizatiilor de constructie ale obiectivelor electro energetice;

Asigurarea dirigentiei de santier la lucrarile aflate in executie prin:

 • urmarire in santier a lucrarilor de executie prin personal super calificat, cu foarte  multa experienta practica;
 • intocmirea documentelor legale care atesta urmarirea executiei lucrarilor, ca obligatie a beneficiarului, impusa de Legea 50/1991 ;
 • Intocmirea cartii tehnice a constructiei, pe toata durata executiei lucrarilor de constructie de la obtinerea certificatului de urbanism pana la receptia lucrarilor si punerea ei la dispozitia beneficiarului pentru a fi completata in continuare pe durata de exploatare a investitiei ;