Drepturile si obligatiile clientilor finali

Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de serviciul universal in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE, daca indeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi incadrati la aceasta categorie si sa opteze pentru oricare dintre preturile/tarifele aplicabile categoriei de clienti finali din care fac parte;
b) sa opteze pentru orice modalitate de plata pe care furnizorul o pune la dispozitie;
c) sa solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau inlocuirea grupului de masura/contorului defect, in conditiile reglementarilor in vigoare;
d) sa solicite modificarea cantitatilor de energie convenite in conventia de consum, atunci cand facturarea se face pe baza unei conventii de consum, oricand considera ca i se va modifica consumul, cu conditia ca noile valori sa fie transmise cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturare respectiv;
e) sa solicite si sa primeasca de la furnizor si/sau OR explicatii privind elementele facturii;
f) sa primeasca, in scris, o oferta de furnizare in conditiile art. 18;
g) sa primeasca toate datele pertinente privind consumul in mod nediscriminatoriu in raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
h) orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Clientul final are urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca contravaloarea facturii emise de catre furnizor/OR la pretul/tariful si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice si/sau de retea si a altor prevederi legale;
b) sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiilor electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare;
c) sa respecte dispozitiile dispecerului energetic in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu prevederile contractelor de distributie/furnizare incheiate;
d) sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu OR;
e) sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive, in cazul in care in contractul de furnizare/retea nu exista prevederi contrare;
f) sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, furnizorului/OR orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii contractului;
g) sa respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de retea, inclusiv a conditiilor prevazute in anexele acestora;
h) orice alte obligatii prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Clientii finali cu o putere aprobata prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel putin 1 MVA sunt obligati sa prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care au relatii contractuale, conform reglementarilor emise de ANRE.
Transmiterea prognozelor si modul de determinare a pretului cu care se factureaza abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare, in cazul contractelor de furnizare negociate si conform unor reglementari specifice, elaborate de ANRE, in cazul contractelor de furnizare care au la baza contractele-cadru emise de ANRE.