Etapele procesului de schimbare al furnizorului de energie electrica

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si OR o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului, in conditiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrica elaborata de ANRE.

In contractele de furnizare a energiei electrice este interzisa includerea unor clauze care ar putea sa impiedice realizarea schimbarii furnizorului in termenul de 21 de zile.