Racordarea la retea

Racordarea la reteaua electrica de interes public, este reglementata de ordinul ANRE nr. 59/2013 modificat si completat prin ordinul ANRE 63/2014. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, stabileste etapele si procedurile necesare pentru racordarea instalatiilor utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice.

Serviciul de distributie si transport al energiei electrice este un serviciu public concesionat de catre statul roman catre operatorii de distributie si transport.

Accesul la reteaua electrica de interes public reprezinta un serviciu obligatoriu, in conditii reglementate, pe care trebuie sa-l indeplineasca operatorul de transport precum si operatorul de distributie.

Avizul tehnic de racordare reprezintă documentul prin care operatorul de rețea aprobă racordarea la rețea a unui solicitant și constituie oferta sa la cererea de racordare a solicitantului.

Pentru racordarea unui loc de consum cu putere mai mare de 50MVA, cererea de racordare la rețeaua electrică se adresează operatorului de transport;

Pentru racordarea unui loc de consum cu putere mai mică de 50MVA, inclusiv, cererea de racordare la rețeaua electrică se adresează, în funcție de amplasamentul locului de consum, operatorului de distribuție care deținecontract de concesiune a serviciului public privind distribuția energiei electrice în zona respectivă, sau altor deținători ai rețelei electrice de interes public.