Monthly Archives: august 2015

Drepturile si obligatiile clientilor finali

Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi: a) sa beneficieze de serviciul universal in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE, daca indeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi incadrati la aceasta categorie si sa opteze pentru oricare dintre preturile/tarifele aplicabile categoriei de clienti finali din care fac parte; b) sa…
Mai mult

Etapele procesului de schimbare al furnizorului de energie electrica

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si OR o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului, in conditiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie…
Mai mult